fbpx

O nas

Eurokreator specjalizuje się w realizacji programów rozwojowych: szkoleń, doradztwa, warsztatów, coachingów oraz konferencji dla biznesu. Opieramy się na unikatowym doświadczeniu, innowacyjnym podejściu do rynku, stałym rozwoju oraz dostosowaniu do potrzeb klienta. Fundamentem firmy są nowoczesne produkty szkoleniowe, oparte na autorskich programach najwyższej klasy trenerów. Pomagamy naszym klientom w wyznaczaniu i osiąganiu celów, odkrywaniu i wzmacnianiu własnych postaw, które decydują o skuteczności w działaniu. Jesteśmy właścicielem innowacyjnego ośrodka szkoleniowego iLab PLUS® w Krakowie, posiadamy liczne badania związane z efektywnością procesów szkoleniowych, prowadzonych według metodologii iLab PLUS®.
W ramach prowadzonej działalności zajmujemy się także wsparciem w pozyskiwaniu dofinansowania dla przedsiębiorstw oraz jednostek badawczo – rozwojowych ze źródeł publicznych (unijnych).
Zapraszamy do współpracy!

Szkolenia

 • Eurokreator jest właścicielem ośrodka szkoleniowego iLab PLUS® w Krakowie.

 • Nasz ośrodek tworzy zespół ekspertów z praktycznym doświadczeniem w dziedzinie efektywnej komunikacji, umiejętności interpersonalnych, skutecznej sprzedaży oraz umiejętności menadżerskich. Nasz zespół ekspertów to min. Marek Skała, Bogdan Sosnowski, Monika Jurczyk, Magdalena Petryniak, profesor Andrzej Blikle, Paweł Kaczmarczyk, Jarosław Guc, Arkadiusz Bednarski, Rafał Kunaszyk.

 • W ramach prowadzonych projektów szkoleniowych i doradczych wspieramy naszych klientów na każdym etapie procesu, od identyfikacji potrzeb do wdrażania wypracowanych rozwiązań.

 • Posiadamy certyfikat MSUES, który uprawnia naszych klientów w sektorze MMŚP (od 1 – 250 pracowników) do ubiegania się o dofinansowanie szkoleń do 80 % ich wartości. Pomagamy w całej procedurze uzyskania wsparcia.

 • iLab PLUS® to metodologia gwarantująca o 25 % wyższą efektywność przyswajania wiedzy w trakcie procesu szkoleniowego, poparta badaniami Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Dlaczego warto wybrać szkolenie zamknięte?
Szkolenia zamknięte poprzedzone są szczegółową analizą potrzeb i zaprojektowane zgodnie z oczekiwaniami klienta. Program merytoryczny jest w pełni dostosowany do poziomu uczestników. Czas, miejsce i forma programu szkoleniowego jest  dostosowana do realnego czasu i możliwości klienta.
Dla jakiej grupy uczestników realizujemy szkolenia?
Specjaliści, eksperci, kierownicy działów, osoby zarządzające, zespoły obsługi klienta, zespoły sprzedażowe,
Z jakich metod szkoleniowych korzystamy:
– Mini wykłady
– Ćwiczenia
– Symulacje
– Burze mózgów
– Odgrywanie ról
– Studium przypadku
– Ćwiczenia coachingowe

Ocena efektywności
Po każdym szkoleniu klient otrzymuje raport opracowany przez trenera, zawierający ocenę efektywności pracy grupy oraz rekomendacje do dalszej pracy w obszarze kompetencji poszczególnych uczestników.
Jak zamówić szkolenie?
Skorzystaj z poniższego formularza. Oddzwonimy do Ciebie w ciągu 24 godzin i wspólnie ustalimy dalszy proces

Doradztwo

 • Ponad 10 lat doświadczenia w pozyskiwaniu środków z UE

 • Blisko 40 mln. PLN pozyskane przez naszych specjalistów

 • Ponad 200 mln PLN w ramach rozliczanych projektów

Nasz zespół tworzą specjaliści posiadający wieloletnie doświadczenie w koordynacji procesów aplikowania o zewnętrzne źródła finansowania, którzy na co dzień pomagają Naszym klientom skutecznie zapewniać finansowanie planowanych do realizacji przedsięwzięć.
Od początku współpracy doradzamy i analizujemy potencjalne potrzeby oraz ryzyka, tak aby pozyskane wsparcie odpowiadało potrzebom klientów i stanowiło narzędzie realizacji strategii rozwoju Naszych partnerów.

Oferujemy usługi w ramach trzech kluczowych obszarów:

 • Analiza

 • Aplikowanie

 • Rozliczanie

Na etapie analizy prowadzone są czynności związane z weryfikacją planów rozwojowych pod kątem dostępnych dotacji unijnych, możliwości ich pozyskania, wyboru najkorzystniejszego źródła finansowania (w tym maksymalizacją szans i kwoty dotacji) oraz opracowania harmonogramu realizacji projektu przy uwzględnieniu terminów naboru wniosków. Etap drugi związany z aplikowaniem w głównej mierze dotyczy opracowania wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami, takimi jak: biznes plan, studium wykonalności, analiza finansowa. Rozliczanie projektu jest jego stałym elementem i stanowi minimum 65% prac związanych z pozyskaniem, realizacją projektu i rozliczeniem dotacji.

Innowacje ILab PLUS

Badania eyetrackingowe pozwoliły zoptymalizować przestrzeń w taki sposób, aby wzrok uczestnika skupiał się na ważnych elementach dydaktycznych i podążał za gestem prowadzącego

Duży wzrost fal beta zarówno niskich jak i wysokich świadczy o aktywności kory mózgowej, percepcji zmysłowej i pracy umysłowej

iLab podtrzymuje nasz „system afektywny” w gotowości. Osoby uczestniczące w wykładach, szkoleniach iLabowych pozostają w stanie łagodnego pobudzenia kognitywnego, co pozwala na lepsze podtrzymanie uwagi, wpływa na zapamiętywanie i internalizację wiedzy.

Zwiększenie interakcji pomiędzy uczestnikami, poprawa integracji w grupie, przestrzeń icebreaker, swoboda w doborze gestykulacji i swobodne operowanie postawą ciała, możliwość dynamicznej zmiany dystansu proksemicznego

iLab PLUS jest rodzajem „laboratorium innowacji”. Jest przestrzenią dostosowaną technologicznie i ergonomicznie do pracy nad kreatywnymi rozwiązaniami i testowania prototypów softwarowych i hardwarowych. Obszarem zainteresowań Wnioskodawcy jest wykorzystanie technologii rzeczywistości wirtualnej (silniki Open Source, gogle VR, kontrolery VR) do celów planowania przestrzennego, kursów obsługi urządzeń i BHP, procesów konsultacji społecznych, promocji produktów. Wnioskodawca podjął współpracę z firmą Dromnibus w zakresie realizacji projektu 1.1 POIR, polegającego na tworzeniu aplikacji wspierającej procesy komunikacyjne, poznawcze oraz rozpoznawanie emocji u dzieci zdrowych i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Rozwój przestrzeni iLab PLUS jest wynikiem prac jakie zostały przeprowadzone w 2016 i 2017 r. przez Uniwersytet Jagielloński. Badania polegały na analizie zachowań użytkowników przestrzeni typu ilab. Metody zastosowane do tego celu skupiały się na badaniach eyetrackingowych, afektywnych (EEG, GSR, EKG) proksemicznych

Formularz - zapytaj o szkolenie

5 + 1 = ?

iLab PLUS, ul. Przemysłowa 13/1U, Kraków,
Szkolenia: Jarosław Wypych – tel.: +48 667 88 44 88, e-mail: jaroslaw.wypych@eurokreator.eu
Projekty B+R: Krzysztof Krzysztoń – tel.: +48 734 159 894, e-mail: krzysztof.krzyszton@eurokreator.eu
Projekty UE: Krzysztof Grudnik – tel.: +48 507 333 604, e-mail: krzysztof.grudnik@eurokreator.eu