W świetle planowanych zmian w 2020 roku dotyczących wzrostu kosztów zatrudnienia kluczowym wyzwaniem dla działów HR stanie się, nie szukanie nowych pracowników, ale wzrost efektywności zarządzania poprzez podniesienie kompetencji kadry zarządzającej.

Zgodnie z wynikami Raport: „The Future of Jobs Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution” z 2016, przygotowanym na World Economic Forum w Davos (WEF) pracodawcy oczekują szybkich i efektywnych form wsparcia

W marcu bieżącego roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła projekt Akademia Menadżera MŚP dedykowany przedsiębiorcom z sektora mśp (zatrudniających od 1-250 osób) z całej Polski.

Projekt umożliwia pozyskanie dofinansowania do szkoleń oferowanych przez naszą firmę, do 80 % ich wartości.

Dodatkowo w ramach dofinansowania można sfinansować przeprowadzenie diagnozy potrzeb (diagnoza jest warunkiem udzielenia wsparcia i znajduje się w ofercie Eurokreator), pozwalającej  na wskazanie luk kompetencyjnych kadry menadżerskiej / kierowniczej, właścicieli firm lub potencjalnych specjalistów, których rozwój zawodowy wiążę się z objęciem kierowniczych stanowisk.