Podstawowy cel projektu  jest utworzenie i rozwój CKZ, organizacja dodatkowych zajęć z zakresu kursów kwalifikacyjnych dla uczniów, praktyk i staży dla uczniów.
Projekt zakłada organizację i prowadzenie doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz orientacji zawodowej, współpracę z uczelniami, organizację zajęć związanych z podnoszeniem kompetencji nauczycieli oraz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów.
W efekcie 190 uczniów dorosłych weźmie udział w pozaszkolnych formach kształcenia, 130 uczniów uzyska kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia, 2 placówki zostaną doposażone w sprzęt i materiały dydaktyczne, utworzony zostanie CKZ (branża budowlana), 26 nauczycieli podniesie swoje kompetencje lub uzyska kwalifikacje a 213 uczniów odbędzie staż/praktykę u pracodawców.
W proces uczenia włączeni zostaną pracodawcy.

Kursy kwalifikacyjne dla uczniów

1  Kurs rysunku odręcznego
2 Kurs obsługi programu komputerowego Sketchup
3 Kurs obsługi programu AutoCad I, II, III stopień
4 Kurs obsługi programu ARCHI CAD I, II stopień
5 Kurs operatora koparki jednonaczyniowej wraz z dojazdem uczniów, badaniami lekarskimi i egzaminem
państwowym
6 Kurs operatora koparko – ładowarki dla technika budownictwa, drogownictwa, urządzeń sanitarnych wraz z
dojazdem uczniów badaniami lekarskimi i egzaminem państwowym
7 Kurs – montaż rusztowań dla technika budownictwa wraz z dojazdem uczniów, badaniami lekarskimi i egzaminem
państwowym
8 Kurs montażysta deskowań systemowych wraz z dojazdem uczniów, badaniami lekarskimi i egzaminem
państwowym
9 Kurs obsługi programu kosztorysowego Zuzia, Metricad, planista dla technika budownictwa, drogownictwa,
architektury krajobrazu, urządzeń sanitarnych, urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
10 Kurs pozyskiwanie i przetwarzanie danych naziemnego i lotniczego skanowania laserowego
11 Warsztaty instalacji solarnych
12 Warsztaty Pompy ciepła wody PCWU,PCWB
13 Warsztaty Instalacje fotowoltaiczne
14 Warsztaty Pompy ciepła PCCO
15 Kurs spawacza elektrycznego TIG wraz z dojazdem uczniów, badaniami lekarskimi i egzaminem państwowym
16 Kurs spawacza elektrycznego MAG wraz z dojazdem uczniów, badaniami lekarskimi i egzaminem państwowym
17 Kurs operatora wózka widłowego
18 Kurs operatora Drona (VLOS, BVLOS)
19 Kurs Kreowanie wizerunku pracownika branży budowlanej
20 Kurs Przestrzeń w reklamie i aranżacja wnętrz wystaw stoisk handlowych w branży budowlanej
21 Kurs prawa jazdy kat. B

Zajęcia związane z podnoszeniem kompetencji nauczycieli

1  Szkolenie „Projektowanie budynków energooszczędnych”
2 Kurs „Sporządzanie świadectw energetycznych budynków”
3 Szkolenie z zakresu systemów fotowoltaicznych
4 Szkolenie z zakresu kolektorów słonecznych
5 Szkolenie z zakresu kotłów i piecy na biomasę
6 Szkolenie z zakresu pomp ciepła
7 Adobe Photoshop, Corel Draw – podstawowe i zaawansowane techniki obsługi programów do obróbki grafiki
rastrowej i wektorowej
8 Szkolenia ArchiCad – podstawowe i zaawansowane
9 Studia podyplomowe z zakresu energetyki odnawialnej (np. odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami)
10 Studia podyplomowe z zakresu BHP

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów

1 Zajęcia Informatyka dla technika – zajęcia poszerzające umiejętność wykorzystania programów komputerowych
przez techników budownictwa, drogownictwa, architektury krajobrazu, geodezji
2 Zajęcia z zakresu prawa budowlanego
3 Zajęcia wyrównawcze z organizacji robót budowlanych
4 Zajęcia Pracownia wiedzy technicznej
5 Zajęcia teoretyczne z zakresu tynkarstwa i montażu suchej zabudowy
6 Zajęcia wyrównawcze z zakresu tynkarstwa i montażu suchej zabudowy (ćwiczenia praktyczne)
7 Zajęcia wyrównawcze z zakresu malowania, tapetowania i posadzkarstwa (ćwiczenia praktyczne)

dane kontaktowe:

projektyefs@eurokreator.eu