Celem projektu jest stworzenie podręcznika metodologii, stanowiącego kompedium wiedzy dla trenera jak uczyć dorosłych w oparciu o możliwości jakie daje środowisko ilab. Ma on pomóc wykorzystać cechy przestrzenne oraz, jak wynika z prac badawczych Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, wzmocnić efekt zapamiętywania i percepcji. Podczas projektu zostaną przeprowadzone próbne szkolenia, w których wezmą udział edukatorzy i trenerzy oraz zostaną przygotowane kursy online dla edukatorów i trenerów.

Podręcznik, który jest opracowywany zawiera elementy zarządzania przestrzenią, metody aktywizacji, metodologię procesu szkoleniowego, zalecenia związane ze sprzętem i oprogramowaniem.

Naszą podstawą myślenia o procesach szkoleniowych ilaba są kompetencje XXI w. prof. Henry’ego Jenkinsa. Listę Jenkinsa podajemy poniżej w oryginalnym brzmieniu:

Play – umiejętność eksperymentowania ze środowiskiem jako sposobu rozwiązywania problemów;
Performance – zdolność przyjmowania innych tożsamości w celu improwizacji lub odkrycia;
Symulacja – umiejętność interpretacji i tworzenia dynamicznych modeli rzeczywistych procesów;
Zawłaszczenie – możliwość próbkowania i modyfikowania treści wiadomości;
Wielozadaniowość – możliwość dokładnego przeglądu otoczenia i skupienia się na ważnych szczegółach;
Rozproszone poznawanie – zdolność do interakcji z narzędziami, które zwiększają zdolności poznawcze;
Kolektywna inteligencja – umiejętność gromadzenia i wymiany wiedzy dla wspólnego celu;
Osąd – zdolność do oceny wiarygodności i ważności różnych źródeł informacji;
Transmedia Navigation – możliwość śledzenia historii lub informacji w różnych trybach;
Networking – zdolność do wyszukiwania, syntezy i przesyłania informacji;
Negocjacje – zdolność widzenia różnych perspektyw i przestrzegania różnych standardów.

Grupą docelową są:
– edukatorzy, trenerzy, coachowie
– moderatorzy, prowadzący burze mózgów i warsztaty
– instytucje szkoleniowe
– instytucje zarządzające przestrzeniami coworkingowymi
Project „Erasmus + (2018-1-PL01-KA204-050810) ILab Plus – new training method for adults” financed from European Commission funds under the Erasmus + program

całkowity budżet projektu wynosi 201 184,00 Euro