Badania eyetrackingowe pozwoliły zoptymalizować przestrzeń w taki sposób, aby wzrok uczestnika skupiał się na ważnych elementach dydaktycznych i podążał za gestem prowadzącego

Duży wzrost fal beta zarówno niskich jak i wysokich świadczy o aktywności kory mózgowej, percepcji zmysłowej i pracy umysłowej

iLab podtrzymuje nasz „system afektywny” w gotowości. Osoby uczestniczące w wykładach, szkoleniach iLabowych pozostają w stanie łagodnego pobudzenia kognitywnego, co pozwala na lepsze podtrzymanie uwagi, wpływa na zapamiętywanie i internalizację wiedzy.

Zwiększenie interakcji pomiędzy uczestnikami, poprawa integracji w grupie, przestrzeń icebreaker, swoboda w doborze gestykulacji i swobodne operowanie postawą ciała, możliwość dynamicznej zmiany dystansu proksemicznego

Rozwój przestrzeni iLab PLUS jest wynikiem prac jakie zostały przeprowadzone w 2016 i 2017 r. przez Uniwersytet Jagielloński. Badania polegały na analizie zachowań użytkowników przestrzeni typu ilab. Metody zastosowane do tego celu skupiały się na badaniach eyetrackingowych, afektywnych (EEG, GSR, EKG) proksemicznych