09.09.2019

Zaproszenie do składania ofert

Eurokreator s.c. Rafał Kunaszyk, Anna Kunaszyk
, ul. Przemysłowa 13/1U, 30-701 Kraków (zwany dalej: Zamawiającym) zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu Projektowanie budynków energooszczędnych dla nauczycieli Zespołu Szkół nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Bochni – uczestników projektu nr RPMP.10.02.02-12-0242/16 pn. „Centrum Kompetencji Zawodowych gwarancją sukcesu ucznia na rynku pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Poniżej znajdują się spakowane dokumenty:

1. zaproszenie do składania ofert
2. Zał 1_Kurs projektowanie budynków energooszczędnych_formularz
3. Zał 2_Oswiadczenie dot podstaw wykluczenia.docx
4. Zał 3_Oswiadczenie dot spełniania warunków.docx
5. Zał 4_Klauzula RODO

Dokumenty.zip