fbpx

Arkadiusz Bednarski

Praktyk Biznesu, właściciel firmy szkoleniowej
– Ekspert Eurokreator
– Trener i Doradca biznesowy specjalizujący się w szkoleniach ze  sprzedaży, komunikacji, negocjacji oraz w szkoleniach specjalistycznych dla kadr menedżerskich. Przyczynił się do rozwoju wielu firm. Prowadzi autorskie seminaria i szkolenia sprzedażowe w Polsce i za granicą (USA, Kanada, UK, Niemcy, Szwecja). W swojej dwudziestoletniej karierze trenerskiej przeszkolił ponad 12 tys. osób z 23 krajów.
-Autor bestsellera „Mistrz sprzedaży” oraz innych 15 książek: (m.in.) „Biblia Sprzedaży”, „Mistrzowski Zespół Sprzedaży”, „Opanować czas”.

Metodologia szkolenia

Szkolenie jest interaktywne i wymaga dużego zaangażowania uczestników (do 80% czasu), co pozwala im zastosować poznaną wiedzę, techniki i narzędzia już na zajęciach. W trakcie spotkania trener stosuje zasadę PBL (Problem Based Learning) pozwalającą na twórczą pracę zespołową i poszukiwanie rozwiązań zdefiniowanych problemów.

Dodatkowo praca oparta jest na podejściu Kolba do nauki przez dorosłych a większość programu warsztatów przebiega według następującego procesu:
– ćwiczenia otwierające na nowe nawyki (budujące świadomość)
– mini wykłady o zasadach, technikach, taktykach i narzędziach (wiedza)
– ćwiczenie nowych technik przy zastosowaniu narzędzi (umiejętności)