Magdalena Petryniak

Praktyk Biznesu, właściciel firmy doradczo – szkoleniowej
Ekspert Eurokreator
Kobieta biznesu, manager, trener, mówca publiczny, wykładowca na studiach MBA, ekspert w zakresie komunikacji i storytellingu. Partner i przedstawiciel na Polskę Story Seekers, metody szkoleniowej stworzonej przez Mike’a Boswortha.
Jej specjalnością jest Storytelling w biznesie i budowanie zaufania To o czym mówi podczas wystąpień, zna z doświadczenia i treningu.
Od 15 lat zajmuje się komunikacją marketingową i społeczną. Prowadząc agencję PR – „Grupa SAPR” zrealizowała ponad 70 projektów dla firm i instytucji w Polsce i na świecie.
Doświadczenie w zakresie wystąpień publicznych zdobywa przez ostatnie 15 lat aktywnie pracując na scenie i z mediami.

Metodologia szkolenia
– Model budowania zaufania w relacjach handlowych na bazie historii autorstwa Mika Boswortha
– Matryca przygotowania i opowiadania historii „Story Board”
– Model udzielania informacji zwrotnej „Formuła Rozwojowego Feedbacku”
– Model komunikacji wzbudzającej zaufanie Simon Sinek
– Sześcioczynnikowa „Matryca Samorozwoju” do auto-feedbacku.
– Struktura procesu zakupowego Klienta.
– Kwestionariusz „Persony Zakupowej” – charakterystyki osób decyzyjnych po stronie Klienta
– Zastosowana metodyka pracy rozwojowej:
– Trening przygotowania i opowiadania spersonalizowanych historii
– Symulacja opowiadania angażującej historii podczas spotkania networkingowego
– Symulacja prowadzenia rozmowy otwierającej sprzedaż
– Samodzielna praca koncepcyjna
– Praca w małych grupach
– Dyskusja moderowana
– Grupowa sesja feedbackowa
– Samodzielna praca auto-feedbackowa
– Mini-wykład
– Trening przygotowania i opowiadania historii
– Symulacja wysłuchiwania i pozyskania historii sukcesu klienta
– Symulacja prowadzenia rozmowy handlowej.
– Samodzielna praca koncepcyjna.
– Praca w małych grupach
– Dyskusja moderowana
– Grupowa sesja feedbackowa
– Samodzielna praca auto-feedbackowa

Wprowadzenie

W trakcie szkolenia Uczestnicy zapoznają się z modelem budowania historii „Customer Hero Selling” autorstwa międzynarodowego eksperta w zakresie sprzedaży Mika Boswortha. Jako jeden z trzech najczęściej cytowanych twórców metodyki sprzedażowej, jest autorytetem w dziedzinie zwiększania efektywności sprzedażowej handlowców. „Customer Hero Selling”, z równą efektywnością wspiera już doświadczonych sprzedawców, jak i tych na początku swojej drogi.

Uczestnicy treningu nauczą się przygotowania historii w oparciu o matrycę „Story Board”, przejdą trening opowiadania, adresując je do pojedynczego lub zbiorowego odbiorcy oraz otrzymają rozwojowy feedback dotyczący skuteczności swojej komunikacji poprzez historie.

Zdobywszy już wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie przygotowania właściwych i angażujących historii budujących zaufanie do osób decydujących o zakupie po stronie Klienta, Uczestnicy wejdą na wyższy poziom wtajemniczenia w zakresie tworzenia trwałych, długoterminowych relacji sprzedażowych.