Zapis na szkolenie

Dane do faktury

  • Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie powyższego formularza online oraz wyrażenie powyższych zgód.
  • Płatność za udział w szkoleniu należy dokonać na 5 dni przed rozpoczęciem usługi.
  • Płatność powinna być dokonana przelewem na konto Eurokreator T&C Sp. z o.o. nr rachunku 27 1950 0001 2006 0011 9833 0002

Warunki rezygnacji

  • Bezkosztowa anulacja udziału w szkoleniu jest możliwa na 14 dni przed terminem realizacji usługi w formie pisemnej dostarczonej na adres firmy. W przypadku niedochowania terminu, uczestnik ponosi 100 % kwoty szkolenia
  • Nieobecność w szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty i nie stanowi podstawy do zwrotu należności, istnieje możliwość zamiany uczestnika szkolenia.